ВЪЗКРЕСЕНИЕ и ПРЕОБРАЖЕНИЕ

Същността на възкресението, оживена от Светото Дихание, издига плътта на тялото в по-висока октава е я прави подобна на субстанцията на телата във висшите планове, които човешките очи не могат да видят.

Същността на тялото не може да бъде оживена от Светия Дух, докато то не се разтопи. Тялото трябва да се дезинтегрира, а това означава смърт.

След това Божественото Дихание действа над тази податлива материя така, както Бог е дъхнал над хаоса на Бездната, когато са се оформили световете, И Животът възниква от смъртта. Плътското тяло се преобразява в божествено тяло.

Човешката воля позволява действието на Светия Дух. Когато волята на човека и волята на Бога са едно, възкресението се осъществява.

Тук се проявяват и химията на тленния живот, и служението на смъртта, и мистерията на божествения живот.

Моят човешки живот бе изцяло отдаден на съгласуването на моята воля с божествената воля. Когато това бе осъществено, всички мои земни задачи бяха изпълнени.

И вие, братя мои, познавате добре враговете, с които трябваше да се сблъскам. Вие знаете за моите победи в Гетсимания, за моето осъждане в човешките съдилища и за моята смърт на кръста.

Знаете, че целият ми живот бе една велика драма, предназначена за човешките синове. Един образец за човешките синове.

Аз живях за да покажа човешките възможности. Каквото направих, могат да направят всички хора и това, което съм Аз, ще бъдат всички хора.

Eвангелие на Иисус Христос, записано от Леви