ТЕРАПЕВТИЧНА АПАРАТУРА ОТ СЕРИЯТА
"ПЕРЕСВЕТ РИКТА"

    ОПИСАНИЕ:
    "РИКТА" е съвременна апаратура за магнитно-инфрачервена лазерна терапия. Представлява устройство с електронен блок за управление, с различни излъчватели, предназначен за професионално приложение: