КАКВО Е РЕЙКИ

birds


        Японската дума "РЕЙКИ" означава:
Transmutation

Първо, унивeрсална жизнена енергия - космическа енергия на жизнената сила на Вселената. Именно Рейки обезпечава жизнеспособността на всички форми на живот на Земята.

Второ, старинна система за възстановяване чрез полагане на ръцете, посредством която посветеният (обучен и настроен от учител човек на всякаква възраст) концентрира в себе си и предава чрез себе си тази енергия.

Традицията за предаване на способността да бъдеш проводник на Рейки е възродил в края на 19 век в Япония д-р Микао Усуи.
За Рейки се споменава в най-древните писмени източници от учениците на Буда.

Рейки се използва на първо място за постигане на хармония и цялостност, което освобождава у човека огромни сили, насочени за осъзнато съзидание и благополучие.

Главният източник на всички наши болести и страдания са напрежението и нашите вътрешни конфликти. Английският лекар Едуард Бах (1886 - 1936.) правилно посочвал, че "болестта не е жестокост и не е робство, а коректив и инструмент, от който нашата Душа се ползва, за да ни посочи нашите грешки, за да ни предпази от още по-големи заблуждения, за да ни попречи да причиним още повече вреда и да ни върне на пътя на Истината и Светлината."

Рейки ни помага да постигнем вътрешно единство, да утвърдим нашата цялостност и да придобием вътрешна хармония. Традицията на Рейки се предава от Учител (Мастер) на ученик чрез инициация, т.е посвещение. Wheels of light

Човек, който е преминал процес на настройка в Рейки, овладява много древна техника, която представлява фина настройка на физическото и на етерното тяло в по-високо ниво на вибрация.

Настройката за втора степен включва ученика към по-високи нива на Рейки и благодарение на енергетиката на символите на Рейки става възможна работата на разстояние, работата със ситуации и т.н.

Трета степен - учител - дава възможност да се посвещават други хора в Рейки.


ПОЛЗАTA ОТ РЕЙКИ

Рейки отговаря на истинските потребности на съвременния човек, защото дава възможност в ежедневния живот да се постигне успех и духовно и физическо здраве.

Рейки възстановява естествената връзка на човека с неговата същност, с Бога и със света, възраждайки духовната култура.

Рейки активизира нормалните енергийни потоци в тялото на човека.

Рейки снема физическите и емоционални напрежения и стреса, които се натрупват още в детството, способства за разрешаване на вътрешните конфликти. As Runs the River

Рейки активизира вътрешните процеси на обновление и подмладяване на организма, позволява ни да живеем без болести.

Рейки очиства организма, способства за освобождаването му от токсини и шлаки, а също активизира всички възстановителни процеси, повишава тонуса, възвръща бодростта, силата и издръжливостта.

Рейки помага на всеки да осъзнае своето истинско предназначение и да придобие сила за своята реализация.

Животът с Рейки е движение към Любов, здраве, щастие и благополучие, движение по пътя на Еволюцията на човечеството.

home