ЦИФРОВА МАНДАЛА

ИНСТРУМЕНТ ЗА ОПОЗНАВАНЕ НА ЧОВЕКА

    На саскритски език думата "Мандала" означава -"платформа, основа на Вселената". При всички народи тя се възприема като свещен символ. При Будизма представлява живописно или графично изображение на мистичната Вселена. Съществуват и други наименования на мандалата- колело, пръстен, орбита, кълбо, пространство, съвкупност, общество и др.. Но всички тези понятия се свеждат до представата за нещо кръгло.
    Когато построим и разчетем правилно своята мандала ние ще открием в себе си неща, за които дори не сме подозирали, ще разберем защо преживяваме неочаквани събития, Например мандалата може да покаже дали съществува родово проклятие, какво е заложено още в личния ни живот и здраве още с раждането и много други съкровенни информации, които могат да видят само ясновидците. Разбирайки това, ще можем да коригираме своя живот, да променим посоката му с верни решения.
    От личната мандала може да се изготви ритуален предмет, който да носим със себе си, като символ на нашия живот. Медитирайки върху неговото графично изображение, т.е. сливайки се със своето съзнание, със своята изначална същност ние можем да познаем себе си в дълбочина. Това ще ни позволи да възприемем действителността в която живеем по друг начин, да преоценим мотивите за своите постъпки и променим действията си. Желаещите да научат построяването на своята лична мандала,трябва да преминат курс на обучение в Авестийска астрология или номерология
 
 

ПРЕЖИВЯВАНЕ НА РАЖДАНЕТО

    По време на живота на бебето в майчината утроба, малко преди и след раждането, както и по време на самото раждане се формират едни от най-устйчивите представи на хората за света в който се намират. След това, те се "забравят" и практически в огромната част от случаите остават дълбоко несъзнато. Това е било известно на много от древните култури. В много племена са описани ритуали, които по същество представляват смърт и ново раждане. В някои африкански племена това се прави 3 седмици след раждането, някъде при настъпването на зрелостта. Когато младежите са подложени на тежки изпитания доближаващи ги до смъртта, след което се завръщат в племето като възрастни. Ритуали на повторно раждане от свещена крава се извършват и в Индия. През този ритуал минават всички брамини, след което се наричат два пъти родени.
    Стандартното разбиране на академичната психология е, че детето не е в съзнание по време на раждането, защото мозъчната кора не е напълно развита и на невроните липсва защитната обвивка, наречена миелим. Това твърдеение рязко противоречи на други данни за наличие на клетъчна памет в много низши организми. Психолозите практикуващи дълбинна психотерапия, са наблюдавали множество случаи на повторно преживяване на елементи от биологичното раждане отличаващи се с изключителна точност.
    Какъв е смисълът на повторното преживяване на някои аспекти на раждането? Както вече казах, чрез перинаталните впечатления се формират устойчиви системи от представи за света, което води до устойчиви модели на поведение и отношение към същия този свят. Практически бебето не може да избира нито да контролира това, което се случва както в майчината утроба, така и по време на раждането. За това в много голяма степен представите и моделите се формират или случайно, или под външния натиск на заобикалящата среда. Този процес може да се представи като един вид програмиране на бебето. То е много устойчиво и е трудно достъпно за промяна. В класическата психоанализа се достига само до спомени от ранна детска възраст, но не може да се достигне до перинаталните преживявания, защото тя разчита на вербални спомени, а в перинаталните са емоционални и физически. До тях се достига чрез директно преживяване. Разбира се при повторно преживяване възрастните успяват да разкажат част от тях. По правило не се преживява всичко по дни и часове, спомените са за най-интензивните и ключови моменти. Особенно интензивни са преживяванията по време на самото раждане. Тогаваа бебето заменя една среда с коренно различна. Това като цяло се определя от повечето преживели го като много стресиращо. Някои дори го определят като най-трудното и плашещо нещо. За това някои психолози са въвели понятието "родилна травма". Съзнателното повторно преживяване на тази травма играе важна роля в процеса на интеграция на дълбоко несъзнаваната част от психиката, в процеса на себепознание, личностно и духовно израстване. Освен това понякога се достигат изключително редките моменти, когато е възможно препрограмиране на основните поведенчески модели.
    Как може да се достигне до преживяване на моменти от раждането? Един от възможните подходи включва комбинация от дихателна практика, емоционална и интензивна музика и техника на работа с тялото. Това довежда до освобождаване на биоенергетичните и емоционалните блокажи, като отваря пространство за поява на несъзнавани елементи. Достигането до моменти от раждането прилича на обръщане на колода карти. Не се знае кога ще се обърне точно тази. Може да е втора, може да е 5 или коя да е друга. Този подход, според мен е за предпочитане пред хипнозата например, защото в максимална степен следва концепцията за вътрешна мъдрост на системата тяло - психика която избира правилния ред за поява на преживяванията, така както и тези, за които съответният индивид е готов, и от който има нужда в този момент от живота си.
    Много важен момент след това е споделянето с групата и разговорите с водещия и асистентите, защото това значутелно облекчава осъзнаването и разбирането смисъла на случващото се.
    Защо повторното преживяване на понякога болезнени спомени се смята за полезно? Защото макар да си приличат, двете преживявания са много различни. Смята се, че повторното преживяване е в същност първото адекватно реагиране на травмиращите ситуации, което освобождава блокираната енергия, а това води до повишаване на личната сила и до чувство на яснота, лекота и цялостност. Никой не търси преживяване на такиваа моменти просто така. Много важно е всеки да има максимална и точна идея защо го иска. Какво очаква? Какво иска да разбере?

        Иван Иванов