ОМНИ целителство и Дивия сутра

     В началото на 2004 година гр. в София ученици и последователи на Гранд Мастер д-р Самир Кале създадоха с негово участие като почетен председател сдружение с нестопанска цел “Омни - Вселена”. Целите на сдружението са популяризиране на Омни системата за духовно изцеление и създаване на мрежа за взаимодействие между сдружението и организации със сроден предмет на дейност в страната и чужбина; обмен на програми и идеи.

Д-р Самир Кале Основните чакри Сатя Сай Баба

ОМНИ

     През 1995 г. по време на дълбока медитация Гранд Мастер д-р Самир Кале видял Сатя Сай Баба и помолил да стане негов ученик и да разпространява нови системи подобни на Рейки. На 7 април 1997 г. по време на медитация д-р Самир Кале получил от Божествения Дух Шри Шив Сай новата Омни система за лечение и духовно развитие, а през 1999г. - нейната втора фаза - Дивия Сутра. Това са нови, усъвършенствани системи. Като просветлен учител той е прозрял възможностите за усилване на енергията при работа, което пък води до съкращаване на времето за един сеанс. Например, докато сеанс в класическо Рейки трае от половин до един час, при Омни той се съкращава до около десетина минути. Специфичността и уникалността на Омни е, че се работи комбинирано с Ян и Ин енергиите (космическата и земната енергия). При посвещението се прави настройка на всички чакри - и горните, и долните. Така се борави балансирано с двете енергии и се постига бърз лечебен ефект на всички нива - физическо, емоционално, умствено, духовно и кармично. Още в първата степен на Омни се дават пет символа за работа, с които да се овладее тази силна енергия и да може да се изпраща навсякъде и на разстояние.

     Още по-мощна е ДИВИЯ СУТРА, в която има специални методи за изследване на духовността.

     По покана на Български Рейки Център д-р Самир Кале посещава за първи път България през 2002 г. и оттогава два пъти годишно провежда семинари, инициации и обучение в Омни, Дивия Сутра, Power+ Рейки, Кристалотерапия, Рудракшатерапия, Енергиен масаж и медитация.


За контакти: тел. 843-81-57; 971-29-83; GSM: 0888 76 45 42
E-mail: reikibulgaria@yahoo.com; reiki@dir.bg; reikicenter@mail.bg

home