Господи Исусе Христе, Син на Отца,

прати сега Твоя Дух на Земята.

Направи Свети Дух да обитава

в сърцата навсички народи,

за да бъдат предпазени от разруха,

нещастие и войни.

Нека Майката на всички народи, Която

бе някога Мария, бъде наша ходатайка.

Амин

Света Богородица,
Майка на всички народи