„Медитацията е процес на наблюдение на ума,
който може да протича навсякъде и при всякакви обстоятелства.“

Парамахамса Ниранджанананда

МЕДИТАЦИЯ

       Думата "медитация" е въведена от западните летописци по времето на първите пътешественици, изучавали Изтока. На латински "meditatio" означава "размишление". В християнската традиция имаме сходните понятия "съзерцание", "размишление" и "молитва". Можем да направим паралел с древната ведическа традиция, където откриваме понятията "дхарана", "дхяна" и "самадхи" (в будизма "нирвана").

Какво представлява медитацията и защо е необходима?

       Както бе доказано наскоро от квантовата физика, единствената абсолютна реалност във вселената е всемирният Космически разум, който на църковен език наричаме Бог. Цялото Творение, което възприемаме, съществува във "въображението" на Космичното съзнание. Човекът е надарен с разум и въображение, което го прави качествено подобен на Бога. Оттук следва, че човешкото въображение не е откъснато от реалността, субективна "фантазия", както са ни учили, а реален процес на общуване с Космоса!

       Процесът, който наричаме "медитация", е състояние на съзнанието. То има за цел да възстанови пълноценността на нашето въображение и да възвърне естествените му функции, предвидени от природата - общуването с обективната реалност на всички нива на битието, независимо от разстоянието и други материални препятствия.

       Както споменахме, медитацията има три етапа:

  • концентрация (дхарана на санскрит) - оттегляне на ума от сетивата и външните дразнители;
  • медитация (дхяна) - състояние на вътрешен мир и хармония при ясно и будно съзнание;
  • единение с обекта на медитация (молитва, на санскрит - самадхи).

       Тук е необходимо едно уточнение: обектът на медитацията може да бъде различен, от което следват различни явления, свързани с този процес. Например:
       1. Ако се стремим да постигнем това вътрешно състояние на самовглъбяване и хармония, без да преследваме някаква външна цел, това води до вътрешна хармонизация, самоизцеление и постепенно развитие на скритите потенциали на човека - т.нар. духовно развитие.
       2. Ако се опитваме да разрешим конкретна ситуация, ние постигаме пълна концентрация върху дадения проблем (явление, ситуация, обект, субект) и в резултат получаваме по-пълна информация за явлението, както и интуитивни прозрения как да разрешим проблема. При това се активизира както нашето подсъзнание, така и свръхсъзнанието. Могат да се случат и най-различни "чудеса", които са неоспоримо доказателство за обективната реалност на "субективната" човешка мисъл.
       3. Ако обект на нашата медитация е целият космос или идеята за Бога, крайният резултат ще бъде единение с Космоса - едно преживяване на Бога, неговата безкрайност и неограниченост. В това качествено ново състояние на съзнанието стават разбираеми някои понятия като Любов и Блаженство, които присъстват навсякъде в писанията, но си остават неясни за "непосветените". Например Любовта е субективното усещане на космичната енергия, която движи цялата вселена, във всичките й форми. Блаженството е субективно възприятие на неограничеността, присъща само на безкрайното и вечно съществуване. Затова например Христос казва: „Не ме наричайте "блажени". Единствено Отец е блажен.“

       В процеса на медитация се развиват и скритите сетива у човека - "третото око" (епифизата), интуиция и телепатия (конусовидното тяло в мозъка) и други.

Практика на медитацията

       В обществото ние не се намираме в естествена за човека среда. Затова са ни необходими някои упражнения за поддържане на добра форма. Тъй като тялото и съзнанието ни не са естествено подготвени за процеса на медитация, са нужни и подготвителни упражнения. Съществуват различни комплекси, от различни традиции - ци гун, йога и др. Ефектът е раздвижване и балансиране на енергиите в надите (потоците жизнена енергия в организма), освобождаване от напрежението и стреса и подготовка на тялото и съзнанието за медитативно състояние. Подготовката включва статични и динамични упражнения за тялото с умерено физическо натоварване, дихателни упражнения, пранаяма (осъзнаване на енергийните потоци в тялото) и кратка релаксация.

       Необходимите условия за успешно провеждане на медитацията са будно съзнание, изключване на сетивата и външните дразнители, удобен седеж с изправен гръб и прибрани или кръстосани крака. Дишането не трябва да бъде повърхностно и учестено, нито да спира.

       За да избегнем отрицателни явления по време на медитацията е необходимо съзнанието да бъде уравновесено и позитивно (оптимистично) настроено.

       Медитацията може да се проведе под ръководството на компетентен учител или по предварително заучена методика. Така извършваме конкретна работа върху себе си или за решаване на даден проблем или медитираме върху пустотата, освобождавайки се от натрупани напрежения и вътрешни конфликти. (подсъзнателни и несъзнателни). При това протича един бавен, но постоянен процес на вътрешна хармонизация и духовно развитие.

       В процеса на медитация се съсредоточаваме върху зададената тема или просто релаксираме ума си от всякакви мисли, поддържайки будно състояние (да не заспим). Не бива да водим вътрешна борба с мислите, които възникват спонтанно в ума ни, а само да ги наблюдаваме и да се освобождаваме спокойно от тях. Този вид медитация се нарича "антар мауна" (вътрешна тишина) - тя постепенно изчиства съзнанието от всички натрупани преживявания, напрежения и стресове, които могат да имат най-различни последствия върху здравето и живота ни.


Янтрите са диаграми-космограми, които илюстрират специфични енергийни явления и състояния на съзнанието.