Пророчеството на Маите:

В края на епохата на четвъртото слънце ще настъпят промени.

Човечеството ще навлезе в качествено нов етап от своето развитие.

Напълно възможно е у хората да се развият някакви нови, невероятни способности,

които ще им позволят да преосмислят напълно своя мироглед.

 

На земята ще се родят децата на Белия Ягуар.

Те ще имат различен цвят на кожата и ще живеят в различни краища на нашия свят.

Именно те ще върнат хората към любовта, светлината (на знанието) и древните ни корени.

Децата на Белия Ягуар отдавна са сред нас.

Индиговите деца” са същите тези „Деца на Белия Ягуар”, които ще променят този свят.

 

 

Всеки търси своя път в живота.

 Този път никога не е прав и гладък.

Той непременно ще доведе всекиго до неговия изход.

Изход не значи забрава, край. Това е само ново начало.