КВАЛИФИЦИРАНИ РЕЙКИ МАСТЕРИ
(от Български Рейки център)

Cписък на всички Рейки Мастери, квалифицирани и сертифицирани от Български Рейки център.

Гранд-Мастери
Могат да правят настройки за Мастерска степен

ТРАДИЦИОННО (УСУИ) РЕЙКИ:


Бисер Миланов Митев - Плевен


Екатерина Валентинова Стоянова (ръководител на БРЦ)


Мариана Николова Павлова - Пловдив


Николай Тодоров Илиев - В. Търново


Ралица Йорданова Кузманова (работи в БРЦ)


Христо Стойчев Денев (от 15.03.2015) - Сливен - Бургас


КАРУНА РЕЙКИ:


Бисер Миланов Митев - София


Екатерина Валентинова Стоянова (ръководител на БРЦ)


Мастер-учители
квалифицирани да правят настройки (посвещения):


ТРАДИЦИОННО (УСУИ) РЕЙКИ:


Д-р Аелита Петрова (от 06.07.2009)


Антоанета Кирилова Цекова - София (от 19.05.2016)


Александра Иванова Георгиева - Русе - София (от 24.11.2015)


Антоанета Томова Геранска - Велико Търново (от 22.10.2005)


Бисер Миланов Митев (от 02.05.2007)


Борислав Димов Димов - София (от 25.01.2002)


Борислав Николов Иванов - София (от 2012 г.)


Василка Манолова Новева - Кюстендил (от 03.11.2005)


Верка Йорданова Николова - Троян (от 21.02.2002)


Вероника Тодорова (2007)


Виолета Маркова - София (от 11.10.2000)


Галина Маринова (от 29.06.2007)


Гена Иванова Дошолова - София (от 29.12.2012)


Даниела Танева (от 25.05.2009)


Десислава Арахангелова Пенева - Кипър - Германия (от 08.11.2014)


Десислава Иванова Железчева - Ямбол (от 08.07.2014)


Десислава Петрова Гузелска - София (от 22.12.2012)


Денис Руменов Никифоров - Благоевград (от 14.10.2014)


Дилянка Христова Христова (31.08.2013)


Дора Георгиева Бюри - Виена (11.08.2015)


Екатерина Валентинова Стоянова (от 20.06.2000) - София (ръководител на БРЦ)


Емил Неделчев Гепов (3.09.2013)


Емилия Костадинова Серафимова (от 23.08.2011) - Петрич


Иван Кръстев Иванов - Павликени (от 12.10.2000)


Камелия Томовска - Мездра (от 24.09.2014)


Кина Кеферлайн - Нюрнберг (от 12.06.2002)


Кирил Спасов Стоянов (от 04.02.2004)


Красимира Петрова Петрова - Казанлък (от 18.03.2005)


Мария Димова (от 06.10.2008)


Мариана Павлова - Пловдив - Приморско (от 16.04.2014)


Мила Василева Маркова - София (от 15.10.2000)


Мая Трифонова Трифонова - Люксембург (от 31.08.2015)


Надежда Александрова Желева - Бургас (от 01.12.2012)


Наталия Димова Пехливанова - София (от 22.12.2003)


Нели Стефанова Петкова (от 10.05.2002) - София


Николай Славов Паунов - Пещера (от 27.11.2003)


Николай Тодоров Илиев - В. Търново (от 18.04.2005)


Олег Цветков (от март 2010)


Пенка Иванова Ценкова - Лом (от 20.01.2004)


Пенка Цветанова Христова - Ихтиман (от 11.11.2011)


Ралица Йорданова Кузманова (от 13.07.2004) - София (работи в БРЦ)


Росен Иванов - София (от 29.10.2010)


Росица Илиева (от 27.12.2012)


Симеон Анастасов Керезов (4.10.2013)


Стайко Събев Стайков (12.07.2013)


Татяна Светославова Христова (от юни 2002)


Христо Стойчев Денев (от 05.08.2011) - Сливен - Бургас


Юлиана Капатаи - Атина (от 25.11.2002)


Юлия Йорданова Алексиева (от 16.04.2008)


КАРУНА РЕЙКИ:


Екатерина Валентинова Стоянова (от 11.09.2000) - София (ръководител на БРЦ)


Бисер Миланов Митев (от 08.09.2009)


Галина Маринова (от 22.10.2009)


Пенка Пенчева Нешева - Карлово (от 08.10.2011)


УСИЛЕНО РЕЙКИ:


Кирил Спасов Стоянов (от 04.02.2004)


ОШО НЕО РЕЙКИ:


Ася Симандова (от 30.09.2003)


Бисер Миланов Митев - Плевен (от 14.07.2016)


Екатерина Валентинова Стоянова (от 11.07.2003) - София (ръководител на БРЦ)


Николай Стефанов Нейчев (от 11.03.2006)


ОМНИ:


Екатерина Валентинова Стоянова (от 03.08.2006) - София (ръководител на БРЦ)


Галина Маринова - София


Индийски лечебен масаж (ОМНИ КРИЯ):


Бисер Миланов Митев (от 2007) - Плевен


Нели Стефанова (от 2008) - София


Д-р Росен Хинков (от 04.03.2014) - Русе


ОМНИ СУТРА (ДИВИЯ СУТРА):


Екатерина Валентинова Стоянова - София (ръководител на БРЦ)


Бисер Миланов Митев (от 2017) - Плевен


КРИСТАЛОТЕРАПИЯ:


Бисер Миланов Митев (от 08.04.2014) - Плевен


Ралица Кузманова (от 14.03.2014) - София


Мастер-лечители
Имат по-голям опит и енергия като лечители.
Не могат да правят настройки (посвещения).


ТРАДИЦИОННО (УСУИ) РЕЙКИ:


Альона Красимирова Миралаева (от 17.05.2004)


Анка Леви - Израел (от 11.09.2005)


Валентина Борисова Баръмска - София (от 05.08.2015)


Вергиния Цветанова Георгиева - София (от 11.03.2004)


Денис Руменов Никифоров (17.10.2013)


Десислава Иванова Железчева - Ямбол (07.07.2014)


Дочка Станчева Радева - Бургас (от 2004)


Елена Стоянова - Кипър (от 5.11.2014)


Ирина Марангозова - София (от 20.03.2015)


Йордан Маринов Стоилов (от 02.04.2003)


Константин Костадинов - София (от 08.07.2014)


Красимира Иванова Недева (от 12.02.2005)


Люсиена Алексиева Костова - София (от 10.04.2002)


Малинка Георгиева Кирякова - Канада (от 17.03.2003)


Мариана Йончева Методиева - Трявна (от 16.11.2005)


Мая Василева Димова - Силистра (от 02.08.2011)


Мая Георгиева Вукова - София (от 16.08.2016)


Мая Трифонова Трифонова - Люксембург (от 28.08.2015)


Нина Беркова Берова (от 10.03.2005)


Пенка Матова Георгиева - Карлово (от 18.07.2002)


Пенка Пенчева Нешева - Карлово (от 18.07.2002)


Румен Богомилов Никифоров - Благоевград (от 22.12.2014)


Стойчо Венков Петров - Стара Загора (от 10.07.2001)


Царина Петрова [0878 462815] (от 21.08.2007)


Юлия Павлинова Табакова - В. Търново (от 02.04.2005)


КАРУНА РЕЙКИ:


Борислав Николов Иванов - София (от 2012 г.)


Весела Йотова Генова - София (от 10.07.2015)


Валентина Борисова Баръмска - София (от 08.03.2016)


Галина Маринова (от 08.01.2009)


Даниела Иванова Танева - София (от 10.11.2010)


Мартин Георгиев Кръстев - Поморие (от 29.04.2015)


Нели Стефанова Петкова - София (от 14.07.2011)


Ралица Йорданова Кузманова (от 18.08.2006) - работи в БРЦ


Румен Богомилов Никифоров - Благоевград (от 24.11.2015)


ОШО НЕО РЕЙКИ:


Цеца Иванова Миланова - Плевен (от 14.07.2016)


ОМНИ:


Д-р Росен Хинков - Русе


ДИВИЯ СУТРА:


Анка Леви - Израел (от 10.12.2006)


Борис Бенков - София (от 30.07.2009)


home