Виденията на свети Йоан от Ерусалим

        Йоан от Ерусалим е живял около 1100-та година. Принадлежал е към Бенедиктинския орден и е прекарал 20 години от монашеския си живот в Ерусалим. Той е един от създателите на Ордена на темплиерите. Йоан Ерусалимски умира през 1120 г. След смъртта му един екземпляр от неговата книга “Тайният протокол на пророчествата”, от която е този цитат, се е намирал в архивите на Ордена на темплиерите. При конфискуването на архива книгата е била забранена от църквата, защото в нея не се разкриват славата и триумфът на църквата. Смята се, че друг екземпляр от “Тайният протокол на пророчествата” се съхранява във Ватикана и трети навярно в Атон. Четвърти екземпляр се пазел в Загорския манастир край Москва, като същия изчезнал по време на Октомврийската революция. След разпадането на комунизма проф. Гавиелски от Киевския университет открива екземрляра на книгата в достъпните вече за читатели архиви на КГБ. Този учен, като експерт по източни и древни езици, превежда ръкописа на френски език и успява да го направи дотояние на свeтa.

Когато това хилядолетие към края си отива,
най-после ще бъдат отворени очите на хората
и те няма вече да останат затворени в своите глави и градове.
Те ще могат да виждат от единия край на земята до другия
и ще могат да се разбират.
Те ще знаят, че това, което удря един, ранява друг.

Хората ще образуват едно голямо тяло,
мъничка частичка от което ще бъде всеки един от тях.
Всички заедно ще образуват сърцето
и ще има един език, който всички ще говорят,
и по този начин ще се роди голямото човешко същество.

… понеже ще дойде жената, за да поеме властта.
Тя ще бъде господарката на бъдещите времена
и това, което мисли, ще наложи на мъжете.
Тя ще бъде Майката на хилядолетието,
което идва след това хилядолетие.
Тя ще излъчва меката благост на Майката след дните на дявола.
Тя ще излъчва красотата след грозните времена на варварството.
Хилядолетието, което идва след това хилядолетие
ще се превърне в леко време.
Хората ще се обичат, ще разделят благата, ще мечтаят
и мечтите им ще се превръщат в реалност.
… за човечеството ще дойде второ раждане.
Духът ще завладее човешката маса, която е единно братство,
след което ще настъпи краят на варварството.

Това ще бъде времето на новата сила на вярата
след черните дни в началото на хилядолетието,
което идва след това хилядолетие…
Ще започнат щастливите дни.
Човекът ще намери отново пътя на Човека
и на Земята отново ще има ред…
Пътищата от единия край на Земята и Небето ще водят до другия.
Горите отново ще бъдат гъсти и пустините отново ще имат вода.
Водите винаги ще бъдат чисти.

Земята ще бъде като градина.
Човекът ще следи с внимание всичко, което е живо,
той ще изчисти отново това, което е замърсил.
Той ще усеща цялата земя като своя Родина
и ще мисли мъдро за бъдния ден…

Човекът ще знае всичко за света и своето тяло.
Болестите ще бъдат излекувани още преди да са се появили,
всеки ще бъде свой собствен лечител и лечител на другите.
Вече ще бъде ясно на всеки, че за да се съхрани, човек трябва да помага,
и човекът ще отвори след времената на затвореност и скъперничество
своето сърце и своята кесия за бедните.
Той ще вижда себе си като защитник на човешкия род
и най-после ще се научи да дава и да дели.
Горчивите дни на самота ще отминат.
Той ще има нова вяра в духа
и варварите ще бъдат от всички разпознати.
Това ще стане след войните и унищожителните пожари.

То ще се появи от овъглените развалини на кулите на Вавилон
и един железен жезъл ще е необходим, за да бъде въведен ред в хаоса
и за да намери човекът отново правилния път.

Човекът ще знае, че всички живи същества са носители на светлината
и че са творения, които заслужават уважение.
Той ще носи в себе си множество животи
и ще знае, че Светлината никога няма да угасне!

Aмин.