ЕСЕЙСКИ ПРАКТИКИ

    Да започнем с основното доказателство, че Исус Христос е проповядвал духовна практика, водеща към духовно-енергийно пробуждане. Учениците на Исус са проявявали различни свръхспособности, свръхсили и са ги предавали.

    В учението, което е проповядвал Исус, съществувала ли е част, която е позволявала да се развиват тези свръхчовешки способности, т.е. духовна практика? В пещера в района Кумран (Израел), в областта на Мъртво море, през 1947 г. са намерени ръкописни свитъци от така наричаната "Школа на Есеите". Между първоначалното християнство и учението на Есеите съществуват много явни съвпадения: в обредите, в заповедите, в начина на живот и т.н. И не само това. Текстовете от свитъците от Мъртво море и текстовете от ранното християнство съвпадат напълно в стила и образите, които там се използват.

    Каква е била тази школа на Есеите? Те са твърдели, че физическото тяло се разрушава и затова то е временно, и са знаели, че душата е безсмъртна и че тя се намира в тялото като в затвор. Те са казвали, че ако душата може да се освободи от оковите на физическото тяло, тя ще може с радост да се издигне нагоре в небесата и тогава ще придобие вечна свобода.

    Едгар Кейси е говорил за учението на Исус и за Есейството. Е. Кейси е американец, живял през 20 в. Счита се, че той е бил велик прорицател на Запада през 20 в. Той е казал, че Исус се е родил от баща и майка, които са били Есеи. От самото си раждане, той е получил възпитание в есейство, което много силно е помогнало за развитието на неговите дарби. Е. Кейси твърди, че в есейството са съществували египетски практики, а също и персийски практики и практики от райони, принадлежащи на Персия. Исус, за да достигне съвършенство в духовната практика, получил образование в Индия, Персия и Египет. А в подземията на Египет е получил посвещение.

    Съществува тайно общество, началото на което е в древен Египет. Това са Розенкройцерите. Навремето световен ръководител на това общество е бил Е. Спенсер Луис. Базирайки се на тази древна литература, която е останала в обществото на розенкройцерите, той е написал книгата "Неизвестният живот на Христос". Според нея, родителите на Исус са били ревностни есеи. Там се казва, че Исус още в детството си е получил образование, развиващо неговата висша същност. Леви Х. Доулинг също е описал целия живот на Иисус в книгата си "Евангелие на Иисус Христос".Книгите на есеите са преведени на английски и френски от световноизвестният специалист по древни езици и цивилизации Едмонд Бордо Шекли. Заедно с френския писател Ромен Ролан, проф. Шекли основава "Биогенното общество", което публикува древните книги на есеите и възражда техните знания за естествен начин на живот и духовно просветление. Някои книги от Евангелието на Мира на есеите са преведени на руски и български.

    В днешно време Есейските практики се различават от другите духовни практики по това, че изцеляващата енергия постъпва в друг енергиен център (подобно на системата Хепри) и силата й е с голяма мощност и периметър на действие. Работи се безконтактно. Силата на енергийния поток изисква много добра предварителна подготовка на практикуващия.