Български Рейки център обявява подготвителен курс за Буда медицина. Необходимо условие за участие: Рейки 2.
     Буда на медицината е тибетски лечебен канал и може да се комбинира само с други тибетски методи (например ЗеленатаТара). Изцелява на всички нива (11-о ниво е на колективното съзнание).
Лечителят работи безконтактно, като по време на сеанса може да изпраща лъчите светлина едновременно на много хора.


Буда Mедицина (Мaнла)

Буда Медицина е сърцето на тибетската медицина – тя се използва не само за профилактика и лечение на множество заболявания, но и за стабилизиране на екологичната система и предотвратяване на природни бедствия.

Буда на Медицината (Менла = върховният лечител) представлява лечебната сила на просветлените същества (Буди).

Всички тибетски лекари използват енергията на Буда медицина по време на своята практика. Тибетската практика на алтруистичната любов и състрадание се развива в инструмент за премахване на болести, причинени най-вече от невежество (непознаване на законите на живота).

Тази традиция е цялостен, интегрален подход за изцеление на личното и всеобщото страдание.

Буда на медицината е върховен лечител в тибетската медицина. Той е ярка демонстрация на силата на духа (мисълта, въображението), която е неизменна част от лечителската традиция.

Групата Буди на медицината се представя от осем братя, които са не само много могъщи в изцелението на болестите, но и в изчистването на негативността, причинена от живи или починали.

 

Лечебната сила се освобождава от изцеляващата мантра:

ТЕЯТА ОМ БЕКАНДЗЕ, БЕКАНДЗЕ, МАХА БЕКАНДЗЕ, РАНДЗА САМУДГАТЕ СО-ХАМ.

Ако тази мантра се повтори 108 пъти пред чаша с вода, благословената от нея вода може да излекува всяка болест.

Ежедневното повтаряне на мантрата с чиста мотивация и отдаденост предпазва от здравословни проблеми, злополуки, бедствия и внезапна смърт.

Мантрата Буда на медицината има силата да освобождава от негативните моделите на мисли и чувства.

Лечебен ефект се получава и само с внимателно слушане.

Буда на Медицината наричат също и Буда на Изцелението. Достатъчно е съприкосновение с вяра към образа на Буда на Медицината, за да настъпи изцеление.

 

СИМВОЛИКА НА ИЗОБРАЖЕНИЕТО:

Буда на Медицината се изобразява с монашески дрехи, седящ върху трон от лотос, подкрепян от богато украсен лъв. Тъмносиният цвят на тялото му символизира мъдростта Дхармадхата. От двете му страни стоят двама придружители – бодхисатви. Вляво – бодхисатва в жълто, символизиращ лъчите на слънцето. Вдясно е бодхисатва в бяло, символизиращ лъчите на луната.

Понякога Буда на медицината се изобразява заедно с Буда Шакямуни и Буда Амитабха (Буда на вечния живот).

В лявата ръка, лежаща на бедрото му, той държи чашата с нектара на безсмъртието. В дясната ръка (във ваджра мудра) държи растението миробалан (арура), универсално лечебно растение, панацея за лечение на всякакви болести на тялото и ума, а също и за освобождаване от основните отрови (гняв, привързаност и невежество).

 

ФИЛОСОФИЯ:

Съгласно будисткото учение всички живи същества на този свят преминават през различни страдания. Независимо от това какво е нашето физическо състояние, по същество повечето хора пребивават в състояние на не-здраве – това се вижда от отсъствието на удовлетворение от живота и нарушение на хармонията между личния свят на човека и света, който го заобикаля. И макар че на физическо ниво болестта може и да не се проявява, тя може да присъства в спящо състояние и да се прояви когато възбуждащите я причини достигнат критична точка.

Физическите и умствените болести са тясно свързани – първите са следствие от последните, знак за това, че човек нещо не разбира. ХАРМОНИЧНИЯТ ЧОВЕК НЕ БОЛЕДУВА. Затова в будистките лечебни практики първо се лекува причината за възникване на болестта.

Съгласно будистката традиция Буда се явил като Буда на Медицината и предал на Чжуд-ши Четирите Медицински Тантри. В тях са изложени методи за изцеление на повече от 400 вида болести на тялото, обяснени са източниците им и са описани симптомите на тези заболявания.

Човек е в състояние да излекува сам себе си – при условие, разбира се, че има безусловна вяра в своите сили и желание да постигне този резултат. Тогава няма невъзможни неща. Няма нелечими болести.

Мантрата на Буда на Медицината създава особена вибрация, изчиства и възстановява фините нива, вследствие на което изчезват болестите. Тя има мощно профилактично действие.