Звучащи съдове

Методът е изследван и популяризиран от музиковеда проф. д-р Герт Вегнер.

   

В Тибет лечебният звук се получава от свещената мантра ОМ. Мантрите са звукови трептения, които активизират процесите на обновление и изцеление. Според митологията от тези трептения са възникнали светът и човекът. Ежедневното активиране на върховната прамантра чрез молитви обновява непрестанно вселената и човека, създава хармония и съзвучие между тях. Постоянното ритмично повторение на звука довежда до състояние на транс.

Светът е звук, човекът е звук

Казано е, че Бог е сътворил човека от звук и е дал на всекиго собствен тон. Индивидуалните трептения определят нашата самоличност. От тях зависи здравето и вътрешната хармония на човека. Лечебният метод е пренесен от Индия и е създаден на основата на въздействието на звука.

В Непал и Брактапур има специални Храмове на Бога на музиката. Звуците се възпроизвеждат само от поклонници на Бога на музиката, преминали през специално обучение и положили съответните изпити.

Всичко се стреми към хармония

В Непал е разпространено схващането, че човек, чиито звукови трептения са верни, е здрав. Естествен природен закон е, че всичко се стреми към хармония. Фалшивите тонове лишават човека от равновесието му и го разболяват. За да се активира всеобщият стремеж към хармония е достатъчен само един верен тон. Процесът на хармонизиране се активира автоматично и довежда всичко до съзвучие.

Всеки от нас носи отговорност за собственото си здравословно състояние.

Много физически и здравословни увреждания могат да бъдат облекчени, когато човекът е в съзвучие със средата си.

Лечение чрез музика

Според тибетската традиция съществуват два вида звуци мъжки и женски (активни и пасивни). Женските звуци се произвеждат от съда. Те са по-високи и се долавят в горната част на тялото. Мъжките звуци идват от корема. Те са по-дълбоки и сонорни. Усещат се в долната част на тялото.

Мелодиите от традиционната негталска лечебна музика трябва да бъдат изпълнявани от начало до край. Прекъсването на изпълнението им може да разболее слушателя.

Състоянието на транс и екстаз е необходимо условие за успешното протичане на сеанса. До това състояние се стига чрез източни лечебни методи.

Видове съдове

Тибетските съдове произхождат от Непал и граничещите с него територии. Това са класическите съдове. Тъй като са чупливи и скъпи, те се намират рядко.

Съдовете "Манипури" идват от Асам и източен Непал. Тежат от 200 до 400 гр. Звукът им е висок и чист, резонира в областта на главата, често в челото и в третото око.

Индийските съдове се намират сравнително лесно, и то с добро качество. Звукът им е по-чист и по-тих от тибетските съдове. Подходящи са за масаж.

Броят на използваните метали зависи от мястото на изработката на съда и от религиозното течение от 5 до 12 метала. Разпространено е схващането, че всеки от металите съответства на определена планета: злато Слънце, сребро Луна, платина Меркурий, мед Венера, желязо Марс, цинк Юпитер, олово Сатурн. Комбинацията от метали определя качеството на звуковите трептения.

Съдовете се изработват в различии форми, размери и тоналности. По правило те са кръгли, с диаметър от 10 до 30 см и тегло от 200 гр до 4 кг. За да издаде звук, съдът се удря с пръсти, с длан или със специална палка.

Избор на съд

Изборът на съд се определя от личното усещане. Ако искате по-късно да си набавите други съдове, трябва да изпробвате хармонията и съзвучието им с първия.

Ето няколко важни критерия:

1. Съдовете се избират от познавачи. Често те се внасят от хора, които само тьргуват с тях и нямат представа от критериите за качество. Този т.нар. "сляп внос" съставлява 90% от общото количество некачествени съдове, които се продават. Проследете произхода на съда. Установете колко метала съдържа.

Проверете дали звукът може да Ви доведе до състояниее на отпускане и релакс.

2. Продължителност и равномерност на звука.

3. Предназначението на съда дали го купуваме заради външния му вид или заради звука.

4. Старатеелно изпробвайте всички съдове, за да откриете най-подходящия за Вас.

5. Човекът, от когото купувате съда, трябва да Ви предостави компетентен съвет и изчерпателна информация:

• брой и количество метали, от които е изработен съдът;

• от кого е изработен;

• по кой метод е изработен (вкл. времето на изковаване);

• какви основни честоти включва произведеният звук;

Не на всички въпроси може да се отговори, но продавачът би

следвало да знае повечето отговори.

Към съда принадлежи и палката

Изпробвайте различии палки. Всяка от тях произвежда различен звук. Палките се правят от дърво, може да се облицоват с гума или кожа. По маса и тегло палката трябва да съответства на съда.

Планетарни съдове

Всеки съд, произведен по традиционна технология, съдържа вибрациите на планетите. Различен звук произвеждат и различните палки. Според удрянето на съда се получават един или повече звуци, които принадлежат на различии планети. Ако разполагаме с два различии еднотипни съда, ще забележим, че имат собствено звучене.

Това разпределение наподобява зодиакалните знаци. Всеки човек, освен зодията си, има и асцедент, който също влияе върху характера му. Подобно на зодиите, съдовете също принадлежат към определена планета, но са подложени на много влияния, които определят уникалното им звучене.

Нови съдове, произведени по традиционен начин

От 1990 г. се опитвам да проследя традиционния начин на изработване на съдове. Многобройните ми пътувания в различии части на Хималаите трудно могат да се нарекат резултатни. Опитах да овладея древната технология от занаятчии в гр. Патан. Въпреки това произведените от мен съдове имаха твърде скромен звук.

През 1997 благодарение на съдействието на моя дългогодишен сътрудник от Индия Сунил Шарма успях да постигна повече. При пътуване в източните Хималаи Сунил срещнал 94-годишен човек, запознал се на младини с традиционните методи за изработка на съдове. Благодарение на неговите познания успяхме да въстановим древния метод за изработване на съдовете. Възстановихме старата комбинация от различии метали с помощта на местен инженер-специалист по металите, който анализира множество старинни съдове.

Комбинация от 12 метала

Произведените от нас съдове съдържат 12 традиционни метала. Те са:

цинк (действа срещу стресови състояния); метеоритно(?) желязо повишава общия тонус и активност; бисмут (стимулира храносмилателната система); олово (против възпаления в ставите); мед (стимулира белия дроб).

Сплавта от метали се изсипва в дълбок съд и се оформя от четирима или петима занаятчии. За около 32 работни часа се получава висококачествен съд с тегло около 2 кг. Процесът се контролира от инженер. В продажба се пускат само най-качествените съдове.

Приложение и употреба

В съдовете всеки може да открие подходящия за себе си звук. За всяка ситуация съществува съответен тон. Съдовете не са като сложните музикални инструмента, които трябва да се изучават продължително. Те дават възможност за експериментиране и са извор на вдъхновение за всеки от нас.

Какво се случва в тялото при звуков масаж

Ако пуснем камък във вода, появяват се концентрични кръгове, които се разпространяват по цялата повърхност на водата. Всяка молекула на водата се привежда в движение. Същото се случва при звуков масаж и в нашето тяло, 80% от което са вода. Вибрациите се разпространяват в цялото ни тяло като концентрични кръгове. Те достигат до всяка клетка и молекула от над 100-те милиарда клетки в нашето тяло.

Ако тялото ни е свободно от блокажи, звукът преминава свободно през него и го напуска през върховете на пръстите или косите. По правило обаче тялото ни е сковано от блокажи. Те се натрупват вследствие на стреса, непреодолени лични проблеми и грижи и остават в нас под формата на болки в ставите или спазми на мускулите, често много осезаеми и неприятии.

Леките звукови трептения премахват и стари проблеми

Представете си плоска кутия с повърхнина около 2 м. Дъното й е покрито с 1 см. фин чист пясък. Представете си, че оставим кутията за една година на открито, изложена на влиянието на вятър, дъжд, сняг и слънце.

Как ще изглежда пясъкът след това? Ще бъде примесен с буци, прах, мръсотия и др. и ще бъде осеян с плевели. Приблизително така изглежда и нашето тяло.

Ако в тази кутия поставим един от тибетските съдове и го ударим леко, звукът ще премине през втвърдените буци пясък, ще го пречисти и ще му придаде нова, хармонична и чиста консистенция. Нещо подобно се случва и с нас при звуков масаж. Леките вибрации отстраняват блокажите и наслагванията в нашите мускули, стави и в цялото ни тяло.

Пълно отпускане чрез звуково въздействие

Ако звукът на човека е хармоничен, човекът е здрав. Ако не е верен, човекът е болен. Можем да се оставим на звука, да се освободим от неверните звуци и да се върнем към хармоничното си звучене.

Доверявайки се на звука, ние се наслаждаваме на трептенията на своето тяло. Дишането става по-дълбоко и спокойно и ние с лекота достигаме до т. нар. Алфа-ниво. Това е състояние на съзнанието между съня и будуването (например точно преди заспиване), до което можем да стигнем и с упражнения. Това е състояние на пълно освобождаване. Само тогава можем напълно да забравим нашите грижи и проблеми и да отстраним блокажите на заболяванията. В Алфа-нивото откриваме хармония и изцеление и се отдаваме на подсъзнанието.

Преодоляване на стреса чрез отпускане

Постоянният стрес води до напрежение. Законите на жизнената хармония са нарушени. Натрупването на негативен стрес може да ви разболее. Вие сте като изтощена батерия. Ако не бъдете зареден, енергийният срив, изразяващ се в спад на имунната система, е неизбежен.

Съществуват много и различии техники, предлагащи възможности за отпускане. Най-популярен от тях е автогенният тренинг. Особено резултатен и лесен за усвояване метод е звуковата релаксация.

Разпускането жизненият елексир на делника

През деня трябва по възможност да разпускате за по няколко минути или поне секунди. Така си набавяте енергията, необходима за преодоляване на многобройните задачи. Тези кратки разпускания биха се превърнали за Вас в неизчерпаем и достъпен елексир на живота.

Добре е да разполагате със съд с подходящ за Вас звук.

Някои оставят съда на видно и достъпно място в дома си и го докосват често, минавайки край него. Звукът носи хармония и спокойствие.

Съзвучие от съдове

Ако сте щастлив притежател на повече съдове, можете да се насладите на истински концерт. Предпоставка за това е да сте обърнали внимание на съзвучието между съдовете.