В памет на Богомилите

 

 

БОГОМИЛСКИ КНИГИ:

Книга за качествата

 

Книга на Енох

 

Учението на Стария маг - I част

 

Иван Кирилов:  Истината за богомилите

 

Десет века над народа ни тегне тежка карма за избиването на хиляди богомили. С поглед от днес можем да кажем, че в своето време те са будителите на народа, с ясно изразена реформаторска дейност: самоусъвършенстване; равенство на половете; братство и социални стремления.

Отговорът на феодалната държава е смърт. Едни християни избиват други християни.

Знае се мястото, където лежат костите на 18 000 избити богомили. Там са и останките на черква. До днес никой не е поискал прошка за ненужно отнетият им живот. Душите им искат вечен покой.

Българи! Всички по света. Нека изберем ден, в който да помолим за прошката им, а след това да простим и на самите себе си. Да се обединим! От всичките Велики Българии ни остана само тази малка страна. Нека я спасим за децата си!

Помнете: “Сам човек с дързост е вече мнозинство, а сам народ с дързост какво е?”

Предлагаме всеки четвъртък от 19 часа да правим молитва за богомилите и да им искаме прошка.

 

 

ВСЕОБЩА МОЛИТВА ЗА БОГОМИЛИТЕ

 

 

Примерна молитва за прошка:

"Моля те, Отче, приеми богомилите в Царството Си Небесно, където всичко е Любов, Светлина, Мир и покой. Нека душите им почиват в мир, Господи."

"Молим богомилите за прошка: простете на нашите прадеди и на нас - техните наследници, за гоненията, мъченията и убийствата. Приемете нашата Любов!"

Молим ви да изпратите това писмо до ваши приятели. Да изчистим кармата на България!

        

Любов, Светлина и Сила,

Български Рейки център