Духът на вечността е Един. Той е непроявен.
Той е Бог-Отец, Бог-Майка и Бог-Син в Едно.

В проявения живот Единият става Троица:
Бог-Отец е Бог на Силите,
Бог-Майка е всезнаещият Бог на Мъдростта,
а Бог-Син е Любовта.

Бог-Отец е могъществото на небето и земята.
Бог-Майка е Светият Дух, мисълта на небето и земята.
А Бог-Син, първородният син, е Христос - Божествената Любов.

«Аз се въплътих като човек, за да изявя тази любов на хората.

Като човек, бях подложен на всички изпитания и изкушения на човешкия род.
Но Аз победих плътта, с всичките й страхове, страсти и въжделения.

Това, което направих аз, могат да направят всички хора.
Защото всеки човек е Бог, облечен в плът.

И сега ви показах властта на човека над смъртта.
Отдадох живота си в доброволна жертва и после си го взех обратно, за да можете да узнаете тайните на живота, смъртта и възкресението от мъртвите.

Аз се жертвам в плът, но възкръсвам в духовно тяло, със силата да се явявам така, че да ме виждат тленните очи. Така в три дни ви показах същността на живота и на смъртта и смисъла на възкресението.»

Това, което направих Аз, могат да го правят всички хора.
Не бойте се от хората, защото вие сте изпратени да вършите могъщите дела на Бог-Отец, Бог-Майка и Бог-Син. И всичките сили на плътския живот не могат да погубят вашия живот, докато вашата работа не бъде изпълнена.

Eвангелие на Иисус Христос, записано от Леви, гл.163